Visjon og misjon

Dette er en takk til Audrey Camp som gjorde det tydeligere for meg hva «misjon» er.

I podkast-episoden til Shifter om OKR-er, kultur og kommunikasjon forklarte Audrey Camp forskjellen på visjon og misjon på en måte jeg forstod. Måten hun sa det på var:

Visjon:

That improved, ideal, vision of the world you want to inhabit. Something you can't achieve on your own.

Som jeg allerede hadde en grei forståelse for, men måten hun rammet inn misjon på gikk rett hjem:

The part you play to achieve that ideal vision.

Og det jeg hørte, var at misjon var det du skulle gjøre for å komme nærmere visjonen. Hvor «du» kan være organisasjonen, avdelingen, teamet eller individet.

Det betyr at mange organisasjoner kan ha samme visjon, men de har gjerne forskjellige misjoner. Altså, hva «vi» skal gjøre for å ta «oss» nærmere visjonen.