Preferanse-pyramiden

Hvor spisset er preferansene dine?

Preferansepyramiden handler om hvor rigid du er i dine preferanser. For eksempel:

Kombinasjonen av å være høyt i preferansepyramiden, og ikke vite nøyaktig hva du ønsker, kan være problematisk. Som i siste eksempelet hvor du kanskje mest vet hva du ikke har lyst til å se, men sliter med å foreslå noe du vil se.

SPISSET PREFERANSE BRED PREFERANSE «Samme for meg» «Jeg vil ha akkurat det.» ALLE MULIGE VALG ALLE MULIGE VALG

Pyramiden er en visualisering på hvor mye som er greit for deg, eller hva du ønsker. Hele bredden i rektangelet er alle mulige alternativ. Er du helt nederst i pyramiden er nesten alt greit, er du helt på topp er det kun noen få ting som er innenfor dine preferanser.

Hvor du er i preferansepyramiden varierer fra situasjon til situasjon. Kanskje du får sykt lyst på kyllingvinger til middag en dag, da er du høyt oppe, mens en annen dag er du revnende likgyldig, da er du lavt nede.

I team er det viktig at team-medlemmene har en balanse mellom å være høyt oppe og langt nede. Å være langt nede betyr at du er fleksibel og raus i dine preferanser, men er du høyt oppe er du rigid og bestemt. Hvis alle er høyt oppe er det problematisk. Da blir det det fort konflikt. Er alle helt nede vil det være veldig vanskelig å ta noen valg. Merker du at teamet ditt mangler det ene eller det andre, kan du bidra med å flytte deg og andre opp eller ned i pyramiden.