Merket:
“rant”

  1. Vil noen, noensinne, egentlig ha mer enn «kun nødvendige» cookies?

    Hvis vi antar at de aller, aller fleste, hvis de fikk et rasjonelt valg, aldri ville sagt ja til alle cookies. Bør vi da i det hele tatt ha det som en mulighet?

Se alle merker →