Merket:
“takk”

  1. Visjon og misjon

    Dette er en takk til Audrey Camp som gjorde det tydeligere for meg hva «misjon» er.

Se alle merker →